PREPORUČITE:

Verovatnoća


Verovatnoća događaja A

Vjerojatnost doga?aja A Vjerojatnost doga?aja A

Verovatnoća suprotnog događaja

Vjerojatnost suprotnog doga?aja

Sylvesterova formula

Sylvesterova formula

Uslovna verovatnoća

Uvjetna vjerojatnost

Verovatnoća unije

Vjerojatnost unije

Verovatnoća presjeka

Vjerojatnost presjeka

Pravilo množenja verovatnoće

Pravilo mno�enja vjerojatnosti

Formula potpune verovatnoće

Formula potpune vjerojatnosti

Bayesova formula

Bayesova formula

0 komentara:

Post a Comment

 
;