PREPORUČITE:
0 komentara

Rešeni zadaci

Rešavamo zadatke iz  matematike za:
  • osnovce
  • srednjoškolce
  • studente
Dovoljno je da pošaljete tekst zadatka na mejl: matematika_zadaci@yahoo.com i u najkrećem roku ćemo odgovoriti kolika je cena rešenog zadatka.

Naplate se vrši uplatom kredita za mobilni telefon.

Na mejl ćete dobiti skenirano, odnosno uslikano rešenje zadatka.

Cena rešenog zadatka se kreće između 500 i 1000 dinara.

Javite nam SMS porukom na 063/16-09-009, da što hitnije pogledamo Vaš zadatak!!!

1 komentara

Izračunaj brzo

0 komentara

Zadatak 20 - Završni Ispit 2011 - Matematika

0 komentara

Zadatak 19 - Završni Ispit 2011 - Matematika

0 komentara

Zadatak 18 - Završni Ispit 2011 - Matematika

0 komentara

Zadatak 17 - Završni Ispit 2011 - Matematika

0 komentara

Zadatak 16 - Završni Ispit 2011 - Matematika

0 komentara

Zadatak 15 - Završni Ispit 2011 - Matematika

0 komentara

Zadatak 14 - Završni Ispit 2011 - Matematika

0 komentara

Zadatak 13 - Završni Ispit 2011 - Matematika

0 komentara

Zadatak 12 - Završni Ispit 2011 - Matematika

0 komentara

Zadatak 11 - Završni Ispit 2011 - Matematika

0 komentara

Zadatak 10 - Završni Ispit 2011 - Matematika

0 komentara

Zadatak 9 - Završni Ispit 2011 - Matematika

0 komentara

Zadatak 8 - Završni Ispit 2011 - Matematika

0 komentara

Zadatak 7 - Završni Ispit 2011 - Matematika

0 komentara

Zadatak 6 - Završni Ispit 2011 - Matematika

0 komentara

Zadatak 5 - Završni Ispit 2011 - Matematika

0 komentara

Zadatak 4 - Završni Ispit 2011 - Matematika

0 komentara

Zadatak 3 - Završni Ispit 2011 - Matematika

0 komentara

Zadatak 2 - Završni Ispit 2011 - Matematika

0 komentara

Zadatak 1 - Završni Ispit 2011 - Matematika

0 komentara

Decimale broja Pi

Čak i Grci i stari Vavilonci su kazali: obime kad deliš krugovim prečnikom dobijaš neophodan nam pi.

Kad se izbroje slova svake reči u prethodnoj rečenici, dobija se po jedna cifra broja pi.


3.1415...
0 komentara

Marfijevi zakoni

Verovatnoća da niz, koji prema teoriji konvergira, zapravo divergira upravo je proporcionalna neophodnosti konvergencije datog niza u datom slučaju.

Verovatnoća da nešto krene naopako je upravo proporcionalna šteti koja tako nastane.


Gumpersonov zakon
Verovatnoća da se nešto dogodi u obrnutoj je proporcionalnosti sa poželjnošću istog.


Negativna očekivanja daju negativne rezultate. Pozitivna očekivanja daju negativne rezultate.

Ako postoji mogućnost da više stvari krene naopako, poći će naopako ona koja će prouzrokovati najveću štetu.


Finagleova teorema
U bilo kojem skupu podataka onaj podatak koji je najočiglednije ispravan, bez ikakve potrebe za proverom, jeste greška.


Izbliza ništa ne izgleda tako dobro kao izdaleka.

Ako ti je svejedno gde si, onda se nisi izgubio.

Ako nešto može poći naopako, poći će naopako.

Sve zahteva više vremena nego što misliš.

Čovek s jednim satom zna koliko je sati. Čovek s dva sata nikad nije siguran.

Prijatelji dolaze i odlaze, ali neprijatelji se gomilaju.

Da bi stvorio neprijatelja, učini nekome uslugu.

Bolingov postulat:
Osećaš li se dobro, ne brini. Proći će te.

Čišolmov drugi zakon:
• Kada stvari idu dobro, nešto će poći loše.
• Kada stvari prosto ne mogu poći lošije, to se ipak dogodi.
• Kad god se čini da stvari kreću nabolje, nešto si prevideo.

Ginsbergova teorema
• Ne možeš pobediti.
0 komentara

Učenička molitva

Nastavniče naš koji si za katedrom, sveta je olovka tvoja, da dobre volje dodješ na čas ili da uopšte ne dodješ. Oprosti nam neopravdane naše, kao što mi zaboravljamo gradivo vaše i ne izvodi nas na tablu no ostavi nas na mestu.
0 komentara

Matematičke Formule

Algebarski izrazi 
Apsolutna vrednost 
Izvodi 
Faktorijel 
Integrali 
Kombinatorika 
Kompleksni brojevi
Koordinatni sistemi
Koreni 
Kvadratna jednačina
Limesi
Logaritmi 
Matematička indukcija 
Nizovi i redovi 
Planimetrija
Stepeni
Razlomci 
Skupovi 
Stereometrija 
Tok funkcije
Trigonometrija 
Verovatnoća
0 komentara

Verovatnoća


Verovatnoća događaja A

Vjerojatnost doga?aja A Vjerojatnost doga?aja A

Verovatnoća suprotnog događaja

Vjerojatnost suprotnog doga?aja

Sylvesterova formula

Sylvesterova formula

Uslovna verovatnoća

Uvjetna vjerojatnost

Verovatnoća unije

Vjerojatnost unije

Verovatnoća presjeka

Vjerojatnost presjeka

Pravilo množenja verovatnoće

Pravilo mno�enja vjerojatnosti

Formula potpune verovatnoće

Formula potpune vjerojatnosti

Bayesova formula

Bayesova formula
0 komentara

Trigonometrija


Trigonometrija

Identiteti

Identiteti

Periodičnost

Periodi?nost

Periodi?nost

Parnost

Parnost

Univerzalna zamena

Univerzalna zamjena

Adicijske formule

Adicijske formule

Adicijske formule

Funkcije polovine argumenta

Funkcije polovine argumenta

Funkcije dvostrukog argumenta

Funkcije dvostrukog argumenta

Funkcije trostrukog argumenta

Funkcije trostrukog argumenta

Formule pretvaranja zbira u proizvod

Formule pretvorbe zbroja u umno�ak

Formule pretvaranja proizvoda u zbir

Formule pretvorbe umno�ka u zbroj

Sinusov poučak

Sinusov pou?ak

Kosinusov poučak

Kosinusov pou?ak

Tangensov poučak

Tangensov pou?ak
0 komentara

Tok funkcije


Ekstremi

Funkcija y=f(x) može imati u točki x1 ekstrem, ako vrijedi:

Ekstremi

Funkcija raste ako je f'(x1) > 0.
Funkcija pada ako je f'(x1) < 0.

Jednadžba tangente u točki T(x0, y0) krivulje

Jednad�ba tangente u to?ki T(x0, y0) krivulje

Jednadžba normale u točki T(x0, y0) krivulje

Jednad�ba normale u to?ki T(x0, y0) krivulje
0 komentara

Stereometrija


Prizma

Prizma

Pravilna trostrana prizma

Pravilna trostrana prizma

Kvadar

Kvadar

Kocka

Kocka

Piramida

Piramida

Krnja piramida

Krnja piramida

Krnja piramida

Stožac

Sto�ac

Krnji stožac

Krnji sto�ac

Valjak

Valjak

Kugla

Kugla
0 komentara

Skupovi


Komplement skupa A

Komplement skupa A

Unija skupova A i B

Unija skupova A i B

Presjek skupova A i B

Presjek skupova A i B

Razlika skupova A i B

Razlika skupova A i B
0 komentara

Razlomci

Razlomci
0 komentara

Stepeni

Potencije
0 komentara

Planimetrija


Krug

Krug

Kružni isječak

Kru�ni isje?ak

Kružni odsječak

Kru�ni odsje?ak

Kružni vijenac

Kru�ni vijenac

Pravilni mnogokut s n stranica

Pravilni mnogokut s n stranica

Broj dijagonala

Broj dijagonala

Zbroj unutrašnjih kutova

Zbroj unutra�njih kutova

Trokut

Trokut

Trokut

Simetrala

Simetrala

Težišnica

Te�i�nica

Površina trokuta

Povr�ina trokuta

Pravokutni trokut

Pravokutni trokut

Pravokutni trokut

Površina pravokutnog trokuta

Povr�ina pravokutnog trokuta

Pitagorin teorem

Pitagorin teorem

Jednakokračni trokut

Jednakokra?ni trokut

Jednakostranični trokut

Jednakostrani?ni trokut

Jednakostrani?ni trokut

Kvadrat

Kvadrat

Pravokutnik

Pravokutnik

Paralelogram

Paralelogram

Trapez

Trapez

Trapez
 
;