PREPORUČITE:

Kvadratna jednačina


Opća kvadratna jednadžba

Op?a kvadratna jednad�ba

Rješenje opće kvadratne jednadžbe

Rje�enje op?e kvadratne jednad�be

Normirana kvadratna jednadžba

Normirana kvadratna jednad�ba

Rješenje normirane kvadratne jednadžbe

Rje�enje normirane kvadratne jednad�be

Viétove formule

Vi�tove formule

0 komentara:

Post a Comment

 
;