PREPORUČITE:

Stereometrija


Prizma

Prizma

Pravilna trostrana prizma

Pravilna trostrana prizma

Kvadar

Kvadar

Kocka

Kocka

Piramida

Piramida

Krnja piramida

Krnja piramida

Krnja piramida

Stožac

Sto�ac

Krnji stožac

Krnji sto�ac

Valjak

Valjak

Kugla

Kugla

0 komentara:

Post a Comment

 
;