PREPORUČITE:

Nizovi i redovi


Aritmetički niz

Aritmeti?ki niz

Opći član

Op?i ?lan

Suma prvih n članova

Suma prvih n ?lanova

Aritmetička sredina

Aritmeti?ka sredina

Geometrijski niz

Geometrijski niz

Opći član

Op?i ?lan

Suma prvih n članova

Suma prvih n ?lanova

Geometrijska sredina

Geometrijska sredina

Konvergentni geometrijski red

Konvergentni geometrijski red

Harmonijska sredina

Harmonijska sredina

0 komentara:

Post a Comment

 
;