PREPORUČITE:
352 komentara

Postavite Vaš oglas

U komentaru posta možete postaviti Vaš besplatan oglas za držanje privatnih časova matematike.

Oglas će biti prikazan na početnoj stranici sajta.

Ukoliko želite da Vaš oglas bude na boljoj poziciji, kontaktirajte me preko stranice KONTAKT.

Redovan rad je garant uspeha

Poznato je da samo redovan rad može doneti uspeh. Tako je i u matematici: samo redovan rad i detaljno izučavanje svake oblasti uz pravilno razumevanje može garantovati uspeh, tj. bolju ocenu u školi.

Ako se propusti i najmanja sitnica, ako se jedna oblast preskoči, dalje izučavanje matematike je nemoguće.

U matematici se znanje oslanja jedno na drugo, kao kula od karata - ako jedna karta nedostaje cela kula pada, sve teoreme se ruše i kompletno znanje pada u vodu, a egzaktnost na kojoj počiva matematika se gubi.

Podsećamo da nijedna druga nauka nije toliko egzaktna kao matematika i sve nauke teže da budu precizne i određene kao matematika.

Priprema za prijemni ispit

Ove godine, kao i prethodnih, biće organizovani privatni časovi matematike kao priprema za polaganje prijemnog ispita i upis u odgovarajuće sredne škole, fakultete i više škole.
Priprema obuhvata 35 dvočasa, preporučujemo pojedinačni rad, ali je moguć rad i u grupama ne većim od 5 učenika. Jedino se na taj način mogu postići adekvatni rezultati
0 komentara

Vicevi

Zašto matematičari na mobilnom telefonu imaju kompleksne brojeve?
 -Da bi pozvali imaginarne prijatelje.

Čak Noris jedini zna poslednju decimalu broja pi.

Čak Noris jedini je izbrojao do beskonačnosti, dva puta.

Čak Noris jedini sme da deli nulom.

Deset Matematičkih zapovest

1. Ja sam adiciona formula tvoja, nemoj imati drugih adicionih formula osim mene,
2. Ne izgovaraj uzalud "pi",
3. Sećaj se Pitagorine teoreme i poštuj je,
4. Poštuj imenilac i brojilac, pokrati ih,
5. Ne kvadriraj nejednačinu,
6. Ne korenuj negativan broj,
7. Ne kradi konstante iz integrala,
8. Ne spominji da kvadratna jednačina nema rešenja,
9. Ne poželi tuđe teoreme,
10. Ne poželi doktora fizike za bračnog druga.
1 komentara

Kontakt

Nudim Vam mogućnost veće zarade od privatnih časova, tako što ću Vaš oglas za privatne časove postaviti na najboljem mestu na sajtu.

Bolja pozicija Vašeg oglasa automatski znači da ćete biti više angažovani za držanje privatnih časova.

Sa par mesei reklamiranja, možete dostići mesečnu zaradu i do 600 evra.

Ime *

Email *

Naslov *

Poruka *

Powered byEMF Online Form Builder
Report Abuse

 
;