PREPORUČITE:

Trigonometrija


Trigonometrija

Identiteti

Identiteti

Periodičnost

Periodi?nost

Periodi?nost

Parnost

Parnost

Univerzalna zamena

Univerzalna zamjena

Adicijske formule

Adicijske formule

Adicijske formule

Funkcije polovine argumenta

Funkcije polovine argumenta

Funkcije dvostrukog argumenta

Funkcije dvostrukog argumenta

Funkcije trostrukog argumenta

Funkcije trostrukog argumenta

Formule pretvaranja zbira u proizvod

Formule pretvorbe zbroja u umno�ak

Formule pretvaranja proizvoda u zbir

Formule pretvorbe umno�ka u zbroj

Sinusov poučak

Sinusov pou?ak

Kosinusov poučak

Kosinusov pou?ak

Tangensov poučak

Tangensov pou?ak

0 komentara:

Post a Comment

 
;