PREPORUČITE:

Matematička indukcija

Aksiom matematičke indukcije

Neka M koji je podskup od N ima svojstva:
1. ∈ M
2. Ako je n ∈ M
onda je n+1 ∈ M.
Tada je M = N.

0 komentara:

Post a Comment

 
;