PREPORUČITE:

Redovan rad je garant uspeha

Poznato je da samo redovan rad može doneti uspeh. Tako je i u matematici: samo redovan rad i detaljno izučavanje svake oblasti uz pravilno razumevanje može garantovati uspeh, tj. bolju ocenu u školi.

Ako se propusti i najmanja sitnica, ako se jedna oblast preskoči, dalje izučavanje matematike je nemoguće.

U matematici se znanje oslanja jedno na drugo, kao kula od karata - ako jedna karta nedostaje cela kula pada, sve teoreme se ruše i kompletno znanje pada u vodu, a egzaktnost na kojoj počiva matematika se gubi.

Podsećamo da nijedna druga nauka nije toliko egzaktna kao matematika i sve nauke teže da budu precizne i određene kao matematika.

 
;