PREPORUČITE:

Priprema za prijemni ispit

Ove godine, kao i prethodnih, biće organizovani privatni časovi matematike kao priprema za polaganje prijemnog ispita i upis u odgovarajuće sredne škole, fakultete i više škole.
Priprema obuhvata 35 dvočasa, preporučujemo pojedinačni rad, ali je moguć rad i u grupama ne većim od 5 učenika. Jedino se na taj način mogu postići adekvatni rezultati
 
;