PREPORUČITE:

Deset Matematičkih zapovest

1. Ja sam adiciona formula tvoja, nemoj imati drugih adicionih formula osim mene,
2. Ne izgovaraj uzalud "pi",
3. Sećaj se Pitagorine teoreme i poštuj je,
4. Poštuj imenilac i brojilac, pokrati ih,
5. Ne kvadriraj nejednačinu,
6. Ne korenuj negativan broj,
7. Ne kradi konstante iz integrala,
8. Ne spominji da kvadratna jednačina nema rešenja,
9. Ne poželi tuđe teoreme,
10. Ne poželi doktora fizike za bračnog druga.
 
;